Përgjithësuar

Për momentin Halkbank AD Skopje ofron kredi nga linjat kreditore të MВPR-së për financim të personave juridik.

Ndërmarrja juaj mund ti shfrytëzojë kreditë nga linja kreditore e EIB ose KFW. Informacione më të hollësishme për kushtet mund të gjeni në Linjat kreditore.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.