Përgjithësuar

Е-commerce shërbimi po rritet në mënyrë rapide në Evropë, respektivisht edhe më shumë po blihet/shitet nëpërmjet Internetit. Halkbank AD e implementoi këtë shërbim nëpërmjet një shërbimi të ri të sigurisë - ISA International-Verified by VISA ( VbV ) dhe MasterCard International - Master Secure CodeSi funksionojnë VbV dhe Master Secure Code ? VISA dhe Master Secure Code programet janë programe globale që përkrahin dhe dhe sigurojnë onlajn pagesat. Me to rritet edhe besimi i onlajn blerëPër shfrytëzuesit e kartelave

Benefitet

 • Internet pagesat mundësojnë kursim në kohë dhe në mjete sepse të gjithë pagesat mund ti bëni nga shtëpia juaj ose nga cili do vend nëpërmjet VISA dhe MasterCard kartelave debitore apo kreditore
 • Internet pagesat ofrojnë koleksion të gjërë të produkteve dhe mundësi për krahasim të çmimeve të produkteve të njejta nga shitës të ndryshëm.
 • Produktet që do ti blini mund të dërgohen deri të shtëpia juaj, vendi i punës ose kudo që preferoni
 • Të gjithë onlajn shitoret mundësojnë regjistrimin dhe krijimin e parakalimit tuaj personal me çka rritet siguria e pagesave.

Si funksionon ky shërbim?

 • Nëse dëshironi të bleni ndonjë produkt, vetëm hapni veb shitoren dhe shikoni katalagun e dhënë 
 • Pas selektimit të produktit, vetëm zgjedhni mënyrën e pagesës-selektoni kartelën
 • Pas selektimit të kartelës, do të ridrejtoheni në veb faqen e NESTPAY ku do të duhet ti plotësoni të dhënat bazë nga kartela
 • Pas disa sekondave do të pranoni informacion kthyes dhe vërtetim mbi transakcionin 
 • Nëse transakcioni konfirmohet, do të pranoni numër autorizues në të njejtën porosi mbi suksesshmërinë e transakcionit dhe pas një kohe pritni produktin e porositur
 • Ditën e ardhshme të punës do të detyroheni për produktin e porositur 

Për tregtarët

 • Internet pagesat tregtarit i mundësojnë mënyrë të punës praktike dhe të sigurt dhe këto beneficione: 
 • Shpenzime më të ulta
 • Shpenzimet për regjistrim në internet shitoren janë më të ulta se sa shpenzimet gjatë hapjes fizike të ndonjë shitore për shkak të
 • Ndërtimit/rentës 
 • Investimeve teknike (nxemje, energji elektrike, ujë etj)
 • Personelit
 • Shpenzimeve shtesë
 • Shpenzimeve për ofertë, distribuim etj/
 • Promocionit efektiv nëpërmjet internet marketingut  
 • Profitit më të lartë 
 • Koha e punës e veb shitoreve 24/7/365
 • Qarkullim më të madh të blerësve-blerës nga e gjithë bota të cilët mund të shfrytëzojnë Visa dhe MasterCard
 • Besim më i madh te konsumatorët
 • Linqe reklamuese sipas veb faqeve të vizituara
 • Veb kërkues
 • On line blerje e sigurt
 • On line blerja e juaj do të mbrohet dhe sigurohet nëse i respektoni këto këshilla
 • Bleni nga tregtarë egzistues dhe me kredibilitet
 • Ruajini vërtetimet nga veb faqja dhe internet transakcioni. Disa tregtarë e konfirmojnë transakcionin nëpërmjet email-it, ruajini email-in

Para se të blini lexoni politikën e distribuimit?  

Veb faqja duhet ti shfaq kushtet e distribuimit dhe shpenzimet

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

Shko në

E-BANKING

Bëj
Transakcione bankare nga kudo!

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.