Përgjithësuar    

Duke insistuar që të sigurohet kualitet i lartë i shërbimit e-banking, dhe duke dashur të jemi në hap me trendet moderne, Halkbank AD ofron beneficione të mëdha në këtë pjesë. Në përgjithësi, shërbimi ofron shumë më shumë informacion në krahasim me vizitën e bankës edhe atë në mënyrë shumë të thjeshtë dhe të shpejtë. E-banking-u juaj lejon kryerjen e transakcioneve nga kudo               

Benefitet

Nëpërmjet banking-ut elektronik mundet në tërësi të menaxhohet me llogaritë tuaja. Edhe atë:        

 

 • mundësi për kontrollin e gjendjes së llogarive dhe kartelave tuaja    
 • Ekstrakte nga llogaritë tuaja
 • Transakcione të realizuara për periudhë të caktuar 
 • Fatura për kartelat kreditore
 • Të gjithë llojet e pagesave - në denarë, deviza si dhe krijim të shablloneve 
 • Shlyerja e borxhit në emër të kartelave kreditore dhe kredive 
 • Të gjithë punët tjera që do ti bëni në Bankë
 • Krijim të buxhetit tuaj personal, analiza, rregulla etj

 

Get your e-banking certificate 

Pyetjet më shpesh të parashtruara

Si të aplikoj për shërbimin e-banking dhe të kem qasje nw llogarinë time?

Duhet të aplikohet nëpërmjet faqes zyrtare të Halkbank AD Skopje. Pasiqë kërkesa Juaj do të realizohet, do të informoheni se si ti tërhiqni emrin e përdoruesit, parakalimin për kyqje dhe / ose çertifikatën për e-banking. Pastaj duhet të kyqeni njëashtu nëpërmjet faqes zyrtare të Halkbank AD Skopje dhe menjëherë të ndryshoni parakalimin fillestar (kini kujdes, pas tre përsëritjeve të pasuksesshme për kyqje, aplikacioni për shkaqe sigurie mbyllet për gjysëm ore)

Cili është dokumentacioni i nevojshëm për e-banking?

Dokumentacioni i nevojshëm:

 1. Formular për shfrytëzimin e bankingut elektronik
 2. Kontratë për banking elektronik
 3. Vërtetim për pranim-dorëzim

A mund ta shlyej borxhin e kartelës kreditore nëpërmjet e-banking-ut?

A është i nevojshëm tokeni për e-banking dhe sa kushton?  

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

Shko në

E-BANKING

Bëj
Transakcione bankare nga kudo!

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.