İşbirliği başlatmak

*zorunlu haneler


Kullanım için bırakılacak olan kişisel bilgiler, erişim, kişisel veri yasasına istinaden, değişme, silme ya da kişisel bilgi garanti hakkı verilmektedir. Bu sayfaya girilen tüm bilgiler, sadece Halk Banka A.D. Skopje tarafından kullanılacaktır. Bilgiler, müşterilere e-mail yolu ile her zaman verilmek üzere muhafaza edilecektir. Bilgiler müşterinin talebi üzerine silinebilecekler.

İlgi alanımda olan bilgileri paylaşmak üzere Banka’ya izin vermekteyim.

Bu bilgilerin doldurulmasıyla şu hususları takdim ediyorum:

Kişisel bilgilerimin Banka’nın tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kullanılması hususunda mutabık kaldığımı beyan ederim*
Kişisel bilgilerimin Banka’nın tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kullanılması hususunda mutabık değilim.

*Müşteri ileride, Banka’ya yapacağı yazılı başvuru üzerine, kişisel bilgilerinin tanıtım amaçlı kullanılmaması hususunda talepte bulunabilir.

Copyright 2015 HALKBANK A.D. Skopje Telif Hakkı. Her Hakkı Mahfuzdur.