Kurumsal Yönetim

İyi kurumsal yönetim, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, iyileştirilmiş iş sonuçlarına, operasyonel verimliliğe, düşük maliyetlere, artan varlık değerine ve daha iyi bir şirket itibarına katkıda bulunur. Tüm bu öğeler, bir banka dahil olmak üzere, bir ticari işletmenin başarılı bir şekilde çalışması için çok önemlidir.

Halkbank bu nedenle sürdürülebilirlik odaklı kurumsal yönetim uygulamalarını daha da ileriye taşımaktadır. Kurumsal yönetim, bir iş sürdürülebilirlik stratejisi uygulamamıza, hedef belirleme ve raporlama süreçlerini yönetmemize, dış paydaşlarla ilişkileri güçlendirmemize ve tam sorumluluk sağlamamıza yardımcı olur.

Bu tür uygulamalar, bizi sosyal açıdan sorumlu ve yenilikçi olmaya teşvik eden, geleceğe yönelik güçlü özenimize dayanmaktadır, çünkü sürdürülebilirliği sağlayan tam da bunlardır. İşimizde önem sarf eden birkaç husus bulunmaktadır: finansal sonuçlar, organizasyon kültürü, sosyal etki ve çevresel etki.

Bankanın Makedonya pazarında faaliyet göstermeye başladığı andan itibaren stratejik hedefi, istikrarlı büyüme, sosyal açıdan sorumlu operasyon ve yüksek karlılık elde ederek sektörün önde gelen bankalarından biri olmaktı. Belirlenen hedeflere kalıcı olarak ulaşıyoruz ve nispeten kısa bir süre içinde en hızlı büyüyen banka olarak ülkenin dördüncü büyük bankası ve sistemik öneme sahip bankalardan biri olmayı başardık. Aynı zamanda, dijitalleşmenin ivme kazandığı ve ekonominin tüm alanlarında doğrudan etkileri olduğu bir dönemde yaşadığımız için, bu eğilimleri takip etmeye ve teknolojik değişimin gerçek bir destekçisi olmaya çalışıyoruz. Teknolojik gelişim, bankacılık sektörü için yeni rekabet ve işlemlerin ve uzlaşmaların yürütülmesinde son kullanıcıların potansiyel kanalizasypnunu gerektirmekte olup, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi beklenmektedir.

Bizim için 2019 yılı, gelecekte finansal süpermarket olarak tanınacak bir kurum yaratma yolunda ilk adımı attığımız bir yıl olarak hatıralarda kalacaktır.

Halkbank, bankanın “İnsanlar önemlidir” sloganının ortaya çıktığı bir çalışma sistemi kurmuştur. Önceliğimiz, memnun müşteriler ve memnun hissedarlardır. Ve tüm bunlar, performansı artırmak için kurum içi eğitimler düzenleyerek elde edilen iyi eğitimli çalışanlar olmadan mümkün değildir. Bankmız ayrıca, sağlıklı yaşam tarzlarını ve çevrenin korunmasını teşvik etmeye özellikle önem vererek, toplumun gelişimine katkıda bulunan projelere sürekli destek sağlayan sosyal sorumluluğu ile tanınmaktadır.

İnsanların beklentilerini karşılamalarına ve hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, büyümenin olduğu yerde olmayı, işletmelerin ve ekonominin gelişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmak, stratejimizi uzun vadeli değerler doğrultusunda gerçekleştirmeye ve işi sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye yardımcı olmaktadır.


Copyright 2015 HALKBANK A.D. Skopje Telif Hakkı. Her Hakkı Mahfuzdur. | Gizlilik Politikası | Çerez politikası