Општо

Општи информации

Халкбанка АД Скопје овозможува одобрување на дозволено пречекорување на трансакциска смета на сите клиенти кои се во редовен работен однос со максимален износ до 3 месечни плати и рок на важност до 12 месеци. Банката одобрува дозволено пречекорување на трансакциска сметка и на пензионери со максимален износ до 2 месечни пензии и рок на важност до 12 месеци.

Предности

Предности

  • Максимален износ до 3 месечни плати за вработени во редовен работен однос
  • Едноставна брза процедура
  • Поволна каматна стапка

Услови

Услови

Износ:

  • до 3 месечни плати
  • До 2 месечни пензии за пензионери

Рок на важност: до 12 месеци со можност на пролонгирање

Каматна стапка:

  • 10,25% фиксна каматна стапка на искористениот дел
  • 10,00% фиксна каматна стапка за членови на СОНК на искористениот дел
  • 10,00% фиксна каматна стапка за пензионери на искористениот дел

Трошоци за кредитот: меничен бланкет за износи над 100.000,00 мкд

Кредитна способност: согласно месечните примања

Обезбедување: без меница за износи до 100.000,00 мкд


Прашања

Често поставувани прашања

Кој може да користи дозволено пречекорување на трансакциска сметка?

Сите клиенти кои се во редовен работен однос/пензионери со плата/пензија во Халкбанка АД Скопје.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.