11.02.2021

PËR EKSTRA KËNAQËSI NË FUND TË MUAJIT !!!

OFERTË PROMOCIONALE për të gjithë shfrytëzuesit e kartelave kreditore Mastercard Standard, Mastercard Contactless, Mastercard World, Visa Classic, Visa Gold dhe Visa Pay Wave Credit...

04.02.2021

FITUESIT E PARË TË LOJËS SHPËRBLYESE ,,PAGUANI ME HALKPAY DHE FITONI SHPËRBLIME!”

Me shumë kënaqësi ju informojmë për shortin e parë mujor të kryer me sukses të lojës shpërblyese "PAGUANI ME HALKPAY DHE FITONI SHPËRBLIME!" më 03.02.2021...

27.01.2021

Njoftim

Ju njoftojmë se Halkbank SHA Shkup, duke filluar nga 01.02.2021, bëri një ndryshim në tarifën e shërbimeve të Bankës në pjesën e mirëmbajtja mujore e një llogarie transaksioni për personat juridikë...

26.01.2021

Njoftim

Ju ftojmë, në interesin tuaj dhe për mbrojtjen tuaj më të madhe, pensionin e muajit janar ta shfrytëzoni përmes përdorimit të kartave të pagesës për blerje dhe përdorimit të rrjetit të bankomatëve në rast nevoje për para (cash), si dhe përmes opsioneve për pagesë të bankingut elektronik dhe celular...

13.01.2021

FITUESIT E PARË TË LOJËS SHPËRBLYESE ,,PAGUANI ME HALKPAY DHE FITONI SHPËRBLIME!”

Me shumë kënaqësi ju informojmë për shortin e parë mujor të kryer me sukses të lojës shpërblyese "PAGUANI ME HALKPAY DHE FITONI SHPËRBLIME!" më 12.01.2021 në ora 12.

11.01.2021

Njoftim

Halkbank AD Skopje duke filluar nga data 15.01.2021 në operacionet e pagesave pa para të gatshme në vend për personat juridikë dhe fizikë përmes sporteleve të bankave dhe bankingut elektronik, për një urdhërpagesë të barabartë me dhe mbi 5.000.000 denarë drejt një banke tjetër do të kërkojë një komision prej 0,009% të shumës së urdhërpagesës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.