07.12.2016

Ti tejkalojmë bashkarisht shpenzimet drejt Serbisë dhe Turqisë!

Kryeni pagesat tuaja devizore në kohë, me kualitet dhe me shpenzime më të ulta me Halkbank.

Halkbank klientëve të saj ju mundëson ti kryejnë pagesat e tyre devizore drejt Turqisë dhe Serbisë me shpenzime më të ulta.

Zvogëloni shpenzimet në qarkullimin pagesor devizor me Halkbank edhe atë:

  • “OUR” shpenzime për pagesë me remitencë drejt klientit në Serbi i cili ka llogari në Halkbank Serbi – pa provizion (partneri juaj e pranon shumën e plotë pa shpenzime për bankën ndërmjetësuese)
  • “OUR” shpenzime për pagesë me remitencë drejt klientit në Turqi i cili ka llogari në Halkbank Turqi - pa provizion (partneri juaj e pranon shumën e plotë pa shpenzime për bankën ndërmjetësuese)
  • Të hyra devizore nga klientë të Halkbank Turqi dhe Halkbank Serbi – pa provizion

Nëse edhe më tej nuk keni llogari, vizitoni degën tonë më të afërt të Halkbank AD Skopje dhe bëhuni pjesë e familjes sonë. 

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.