13.01.2020

PËR EKSTRA KËNAQËSI NË FUND TË MUAJIT !!!

HALKBANK AD Skopje mendon për Ju.

OFERTË PROMOCIONALE për të gjithë shfrytëzuesit e kartelave kreditore MasterCard Standard, MasterCard Contactless, Visa Classic ,Visa Gold dhe Mastercard World.

Oferta promocionale do të zgjasë në periudhat e renditura në tabelën e mëposhtme:

Fundi i muajit, le të jetë fillim i kënaqësive të reja.

Muaji Periudha promovuese
Janar 25.01-31.01.2020
Shkurt 23.02-29.02.2020
Mars 25.03-31.03.2020
Prill 24.04-30.04.2020
Maj 25.05-31.05.2020
Qershor 24.06-30.06.2020
Korrik 25.07-31.07.2020
Gusht 25.08-31.08.2020
Shtator 24.09-30.09.2020
Tetor 25.10-31.10.2020
Nëntor 24.11-30.11.2020
Dhjetor 25.12-31.12.2020


Fundi i muajit, le të jetë fillim i kënaqësive të reja.

Oferta promocionale vlen vetëm për tërheqjen e mjeteve nga Bankomatët e Halkbank AD Skopje.

Ju faleminderit për besimin,

E juaja Halkbank AD Skopje


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.