09.11.2016

PCI DSS certifikatë

Të nderuar klientë,

Dëshirojmë t’ju njoftojmë se Halkbank AD Skopje është çertifikuar në përputhje me standardin ndërkombëtar për siguri informacioni të rangut më të lartë PCI DSS v3.1, në pjesën e procesuimit të kartelave pagesore.

Ky fakt e konfirmon nivelin e lartë të pajishmërsisë teknologjike dhe organizative të Sistemit për menaxhim me sigurinë e informacionit në Bankë dhe jep mbëahtetje besimit Tuaj.

Ju falemnderit.

Me respekt,
Halkbank AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.