01.10.2016

INFORMIM

Të nderuar,

Halkbank AD Skopje i informon klientët e saj se më 01.10.2016 bëri ndryshimin e provizioneve në pjesën e Qarkullimit pagesor në denarë nëpërmjet sportelit për personat fizikë dhe juridikë.

Ndryshimet janë publikuar në pjesën e tarifave për persona fizikë dhe juridikë.

Me respekt,
Halkbank AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.