28.06.2016

Informacion

Të nderuar,

Dëshirojmë t’ju njoftojmë se Halkbank AD Skopje solli vendim për korrigjimin e normave të interesit për depozitat e afatizuara me normë interesi mbi 4,50% dhe të njejtat janë në përputhje me ofertën konkurruese të tregut.

Ndryshimi i normës së interesit do të zbatohet nga  01.07.2016, kurse deri më 30.06.2016 do të kryhet përllogaritja me normën ekzistuese të interesit.

Me respekt,
Halkbank AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.