25.07.2016

KREDIA ESNAF e Halkbank A.D. Skopje

Besimi i klientëve fitohet vetëm me punë të vlefshme dhe të ndershme. Ose, siç do thonin zanatlinjtë e vjetër, kur mbahet llogari e detajuar për gjithçka dhe kur punohet me ekonomi. Ashtu zanati avancon, ashtu klientët përsëri do të vijnë, ashtu bëhesh esnaf njeri!

Kredia Esnaf e Halkbank A.D. Skopje ofron kushte të volitshme për tregtarë-individë, ndërmarrje të vogla dhe të mesme të veprimtarive prodhuese, prodhuese-shërbyese dhe tregti të cilët dëshirojnë të zgjerojnë biznesin e tyre. Mundësi për kthim të kredisë në afat prej 60 muajve dhe aplikim për shumë maksimale deri 300.000,00 denarë.

Shfrytëzoni këtë mundësi për të na vizituar në degën Tuaj më të afërt të Halkbank A.D. Skopje dhe na lejoni që t’ju njoftojmë më detajisht me kushtet e kredisë Esnaf.

 Ju presim!

Ju e keni rradhën.

E juaja,

Halkbank A.D. Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.