01.12.2015

DHURONI LIRISHT! VETËM ME KARTELAT KREDITORE TË HALKBANK, ME 4% NORMË TË INTERESIT

Halkbank AD Skopje me kënaqësi Ju shpalos fushatën promocionale për kartelat kreditore me 4% normë të interesit për 6 muajtë e parë nga data e lëshimit të kartelës.

Të gjithë klientët të cilët në periudhën prej 01.12.2015 deri 31.03.2016 do të aplikojnë për kartelë kreditore dhe e njejta do ju aprovohet, do të kenë mundësinë ekskluzive të kënaqen në përfitimet e kartelës kreditore me normë promocionale të interesit prej 4%.

Bëhuni edhe Ju pjesë e familjes së Halkbank AD Skopje dhe kënaquni në përparësitë e kartelave kreditore të Halkbank. Aplikoni për kartelat kreditore MasterCardStandard, MasterCard Contactless dhe Visa Classic dhe dhuroni më të afërmëve gjithçka që meritojnë gjatë festave në vijim.

Me kartelat kreditore fitoni mundësi për:

  • Bonus program unikal që ju mundëson grumbullimin e bonus poenave dhe shfrytëzim të tyre në tregtimin e përditshëm
  • Pagesë me këste tek disa partnerë të bankës
  • Transakcione të shpejta pa kontakt në POS terminalet

Të gjithë llojet e kartelave kreditore japin mundësi për shfrytëzim të mjeteve të disponueshme nga revolving limiti Juaj kreditor dhe qasje në to 24/7.

Shfrytëzoni mundësinë dhe aplikoni menjëherë për kartelë kreditore në degën/ekspoziturën më të afërt të Halkbank AD Skopje nëpërmjet këtij Аplikacioni.

Halkbank AD Skopje ofron përkrahje 24 orëshe për shfrytëzuesit e kartelave të tyre kudo në botë, nëpërmjet Halkbank Qendrës për përkrahje 24/7 (02) 3296-330

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.