Услови за кредит

Крајни корисници Правни лица

Целна група Правни лица кои ќе купуваат/ градат хотел или деловен простор

Износ на поединечен кредит Според кредитоспособноста на клиентот до законските лимити на банката

Валута - Кредит со девизна клаузула

Каматна стапка - Согласно одлуката за каматни стапки за кредити на правни лица

Надомест за обработка - Согласно тарифата на Банката

Рок на отплата - 15 години со вклучен грејс период до 3 години

Начин на враќање - Месечни ануитети

Намена - Купување/ изградба на хотел или деловен простор

Обезбедување Според Одлуките на УО на Банката, зависно од износот на кредитот односно:

Комбинација од следните инструменти:

  • Хипотека на недвижен имот
  • Други инструменти за обезбедување прифатливи за Банката

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња