Грижа за клиенти

Грижа за клиенти

Задоволството на нашите клиенти е наша главна цел. Овој принцип ги води сите наши активности и се применува во нашите секојдневни ангажмани. Клучните елементи се транспарентност, висококвалитетни услуги и здобивање на лојалноста на клиентите на долг рок. Нашите различни производи и услуги се секогаш присутни на пазарот со цел да ги задоволат барањата и потребите на клиентите.

Сепак, може да има случаи кога задоволството на нашите клиенти не е на очекуваното ниво и ние правиме напори да се надминат ваквите ситуации низ понуда на соодветни решенија. Ние, како доверлив партнер секогаш сме отворени да ја примиме Вашата благодарност, барање, поплака или сугестија, со цел да се обезбеди задоволството на клиентите.

За оваа цел можете да не контактирате преку:

 • со пополнување на формуларот за контакт
 • по пошта до:
  -Халкбанк АД Скопје
  -Дирекција за контрола на квалитет Св. "Кирил и Методиј" бр.54, 1000 Скопје
 • користење на Брошура за поплаки
 • повикување на следниот телефонски број: +389 2 3240 800

Ве молиме прифатете ја нашата благодарност за тоа што го споделивте мислењето со нас и што придонесувате да напредуваме во успесите.

Со почит,
Халкбанк АД Скопје

Приватност

Политика за приватност

„ВАЖНИ СЕ ЛУЃЕТО“ е нашиот слоган. За нас во ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје овој слоган значи сé. Нашите главни принципи се да понудиме врвна услуга за нашите клиенти, предложувајќи им ги најдобрите решенија за нивните потреби. За нас грижата за клиентите и почитувањето на нивната приватност, како и заштитата на нивните лични податоци тогаш кога ги обработуваме, се врвен приоритет.

Оваа политика за приватност објаснува кои се информациите кои за Вас ги собираме, како и за обработката на личните податоци која ја вршиме кога ја посетувате нашата веб-страница и/или кога користите некоја од нашите услуги. Ние во ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни за да ја оствариме нашата дејност согласно закон, а притоа да Ви ги обезбедиме најдобрите искуства, производи и услуги.

Кој е контролор на збирките на лични податоци и како можете да не контактирате?

Контролор на личните податоци е ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје, со седиште на Бул. Св. Кирил и Методиј
бр. 54 1000 Скопје, Република Северна Македонија (во натамошниот текст: ХАЛКБАНК).
Можете да не контактирате на:
e-mail: halkbank@halkbank.mk
Веб страна: www.halkbank.mk
Телефон: + 389 (0)2 3240 800;
Контакт Центар 24 –Телефон: +389 (0)2 3296 330; и
можете да не следите и контактирате и на:
http://www.facebook.com/HalkbankADSkopje

ХАЛКБАНК во своето работење е целосно посветена на заштитата на Вашите лични податоци кои ги обработува, како и на целосно и транспрентно почитување и заштита на приватноста на физичките лица – субјекти на личните податоци.

Личните податоци ХАЛКБАНК ги обработува во целост во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци, како и во согласност со останатите закони кои ХАЛКБАНК ги применува во своето работење, при што во секој случај се почитуваат и применуваат сите начела поврзани со обработката на лични податоци кои се утврдени во Законот за заштита на личните податоци.

Чии податоци собираме?

Ние собираме податоци поврзани со следниве категории на субјекти на личните податоци (физички лица):

 • Посетители на нашата веб-страница www.halkbank.mk

Вообичаено собираме податоци за навигација (поопширно видете подолу) кои се користат за анализирањето на податоците од посетите на нашата веб-страница како и за одржување на информациската сигурност на нашата веб-страница. Повеќе за употребата на колачињата (cookies) можете да прочитате во нашата политика за користење на колачиња на следниот линк.

 • Физички лица – корисници на услугите и производите на ХАЛКБАНК

Физичките лица кои аплицираат (вклучувајќи и on-line) за одредена услуга и/или производ на ХАЛКБАНК како што се аплицирањето за депозити, кредити, картички, платен промет.

Овие барања содржат информации за идентитетот на подносителот на барањето и лични податоци на други лица вклучени во барањето кои се потребни за негово процесирање.

Категории на податоци кои се обработуваат

Податоци за навигација

При посетата на нашата веб-страница за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

Вашата интернет протокол (IP) адреса;
Уредот од кој пристапувате, вид и модел;
Вашиот оперативен систем;
Видот на пребарувачот, plugins и верзија;
Страните кои ги посетувате на нашата веб-страница и времето кое го минувате на секоја страна;
URL на страницата која Ве префрлила на нашата веб-страница и во некои случаи, термините кои сте
ги користеле во обидот да ја најдете веб-страницата на ХАЛКБАНК;
Јазикот на пребарувачот кој го користите;
Држава (се одредува преку IP адресата).

Серверските логови автоматски се бришат, освен доколку околностите налагаат нивно задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад.

Ние во ХАЛКБАНК самостојно ги одржуваме серверите и сите активности на нашата веб-страница ги спроведуваме интерно, вклучувајќи ги логовите кои се креираат и анализирањето на податоците кои се пренесуваат од посетите на нашата веб-страница.

Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат

Личните податоци кои ги прибираме од Вашата посета на нашата веб-страница, се оние кои Вие доброволно ги доставувате за конкретни цели согласно закон, како би ни овозможиле да ја реализираме нашата дејност во врска со било која услуга и/или производ кои ги нуди ХАЛКБАНК. Може да собираме некоја од следниве категории на лични податоци: име и презиме, адреса на живеење, контакт телефон и електронска пошта (e-mail).

Како ги собираме личните податоци?

Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи:

 • преку Вашето користење на нашата веб-страница, нашите паметни (смарт) апликации, вклучувајќи ги и формите за on-line аплицирање;
 • преку нашата електронска пошта (e-mail): halkbank@halkbank.mk
 • преку пошта,
 • непосредно во филијалите на ХАЛКБАНК.

Категории на корисници на лични податоци

Активностите на обработка на лични податоци поврзани со on-line услугите достапни преку вебстраницата на ХАЛКБАНК АД Скопје се извршуваат од страна на вработени кои се одговорни и овластени за овие услуги или лицата задолжени за извршување на предметните активности. Ние во ХАЛКБАНК не споделуваме податоци за Вас и/или за Вашата посета на нашата веб-страница, на трети лица, освен во следните случаи:

 • во случај на ангажирање на даватели на услуги ако ХАЛКБАНК ги ангажира како обработувачи во согласност со Законот за заштита на личните податоци со што ќе бидат обврзани да постапуваат по упатствата добиени од страна на ХАЛКБАНК АД Скопје и да обезбедат заштита на личните податоци кои се обработуваат при обезбедувањето на тие услуги;
 • По барање на суд, полиција или други органи и тела за вршење на нивните надлежности и
  само во случај ако постои законски основ за тоа.

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме за Вас се чуваат и употребуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката. Вашите лични податоци ги чуваме само онолку колку што ни е потребно. Колку долго ни се потребни Вашите лични податоци зависи од тоа за што ги користиме, како што е наведено во оваа политика за приватност. На пример, можеби ќе треба да го користиме за да одговориме на Вашите прашања за производ или услуга и како резултат на тоа може да ги чуваме личните податоци додека сè уште ги користите нашите производи или услуги. Ако повеќе не ни требаат Вашите податоци, ние веднаш ќе ги избришеме или ќе ги направиме анонимни со отстранување на сите детали што Ве идентификуваат. Доколку сме побарале Ваша согласност за обработка на Вашите лични податоци и немаме друг законски основ да продолжиме со таа обработка, а Вие ја повлечете Вашата согласност, ние ќе ги избришеме Вашите лични податоци освен во случај кога со закон се утврдени подолги рокови за нивно чување и обработка. Списокот (прегледот) со рокови на чување на личните податоци е составен дел на документацијата за заштита на личните податоци на ХАЛКБАНК.

Како да знаете дека сте на веб-страницата на ХАЛКБАНК АД Скопје? (pharming prevention)

„Pharming“- комбинација на зборовите „phishing“ и „farming“, претставува on-line измама каде што се манипулира со сообраќајот на веб-страницата со цел да се украдат доверливи информации, вклучувајќи и лични податоци. Во суштина станува збор за незаконско производство на лажна вебстраница и потоа пренасочување на корисниците кон неа. Грижејќи се за Вашата приватност, ние во ХАЛКБАНК применуваме технички мерки за превенција и за овој вид на закани. Нашата вебстраница го користи доменот halkbank.mk кој е регистриран во Македонската академска истражувачка мрежа (МАРнет). Оттука, кога се најавувате или ја пребарувате нашата веб страница и особено ако оставате Ваши лични податоци, проверете дали во пребарувачот стои доменот halkbank.mk

Како ги употребуваме (обработуваме) Вашите лични податоци?

Ние ги обработуваме Вашите лични податоци собрани преку нашата веб-страница, паметни апликации и останатите канали на комуникација само во случај кога имаме валидна причина и правен основ за тоа. Правните основи ги утврдуваме врз основа на целите заради кои ги собираме Вашите лични податоци. Притоа, законитоста на обработката на Вашите лични податоци може да биде една од следниве:

Согласност: Може да ги користиме Вашите лични податоци затоа што од Вас сме побарале Ваша согласност, која можете да ја повлечете во секое време. Примерите каде бараме ваша согласност вклучуваат: да ви испраќаме маркетинг пораки кога ќе побараме дозвола (согласност) од Вас. Вие можете да ја повлечете Вашата согласност за примање на овие е-пораки во секое време со кликнување на линкот „отпишете“ (unsubscribe) на дното на е-поштата или преку Вашите поставки за е-пошта.

За исполнување на договор со Вас (или со цел да се преземат чекори пред да склучиме договор со Вас): Во овој случај ги користиме Вашите лични податоци доколку ни требаат заради исполнување на договор со Вас.

Заради исполнување на законска обврска за ХАЛКБАНК. Во одредени случаи ние како контролор имаме законска обврска ди ги обработуваме Вашите лични податоци, како што е на пример во случај кога ХАЛКБАНК воспоставува деловен однос со Вас како наш клиент согласно закон.

Заради наши легитимни интереси. Во одредени случаи врз основа на направена анализа, ние можеме да ги обработуваме Вашите лични податоци онаму каде што е неопходно и за нашите легитимни интереси на начин кој нема да влијае на Вашите права и слободи. На пример, наш легитимен интерес е да ги разбереме потребите на посетителите на нашата Веб-страница, да ги промовираме нашите услуги и производи и ефикасно да управуваме со нашата веб-страница и смарт апликациите за создавање, објавување и дистрибуција на on-line содржини. Пример кога се потпираме на нашите легитимни интереси за користење на Вашите лични податоци вклучуваат: кога анализираме која содржина е прегледана на нашата веб-страница и апликации, за да можеме да разбереме како се користат и да ја подобриме нивната содржина или кога анализараме што сте гледале на нашата веб-страница и апликации и за кои производи и услуги сте биле заинтересирани, како би направиле анализа и подобрување на нашите производи и услуги.

Безбедност на Вашите лични податоци

ХАЛКБАНК применува соодветни технички и организациски мерки за да обезбеди безбедност на Вашите лични податоци од нивна неовластена обработка или од случајно губење, оштетување или уништување. ХАЛКБАНК укажува на потребата за избор на безбедна лозинка кога ќе побараме од Вас да поставите лозинка за пристап до делови од нашата веб-страница или апликации. ХАЛКБАНК препорачува да ја чувате оваа лозинка доверлива и да изберете лозинка што нема да ја користите на ниту една друга веб-страница. Не треба да ја споделувате Вашата лозинка со никој друг, вклучително и со некој што работи или се претставува дека работи во ХАЛКБАНК.

Пренос на лични податоци

Дел од личните податоци што ги собираме за Вас може да бидат пренесени во рамки на ХАЛКБАНК групацијата (Република Турција), пришто, ние ќе продолжиме да ги штитиме Вашите личните податоци што ги пренесуваме во согласност со оваа политика за приватност, документацијата на ХАЛКБАНК и Законот за заштита на личните податоци.

Секогаш кога ги пренесуваме Вашите лични податоци обезбедуваме нивна заштита преку доследно почитување и применување на соодветни заштитни мерки во согласност со прописите за заштита на личните податоци кои го уредуваат преносот на личните податоци.

Кои се Вашите права?

Согласно Законот за заштита на личните податоци Вие имате право:

 • Да бидете информирани за обработката на личните податоци
 • На пристап до личните податоци
 • На исправка и бришење на личните податоци
 • На ограничување на обработката на личните податоци
 • На приговор и
 • На преносливост на податоците

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на личните
податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Мануела Станоевска Стоилковска
на:
e-mail: privacy.officer@halkbank.mk
тел. (02) 3 285 440

Промена на Политиката за приватност

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и
нашите активности согласно закон.

Ваша,
ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ

Укажување

Заштита од сајбер напади

Заштита од сајбер напади

Во изминатиот период, како на глобално, така и на локално ниво, се појавуваат зачестени сајбер-напади на компаниите, од кои може да имаат сериозни последици, како од финансиска, така и од репутациска природа.

Токму поради тоа, а како продолжение на октомври, кој е прогласен за месец на сајбер-сигурноста на глобално ниво, ХАЛКБАНКА АД Скопје сака да посвети дел од своето време за основна сајбер-едукација на своите клиенти.

Читањето на пораката нема да ви одземе повеќе од 5 минути од вашето време, а може да заштеди многу повеќе време и финансии.

Се разбира, препораките од техничка природа, како што се користење и ажурирана верзија на антивирусен софтвер, правила на заштитната мрежа (firewall), надградби на оперативните системи и апликации што ги користите, остануваат да важат како еден од основните столбови на одбраната од сајбер-напади. Но сепак, најслабата алка во целокупниот синџир на одбраната е човечкиот фактор. Тоа го знаат и злонамерните корисници и нивната цел е да го искористат овој факт.

За таа цел, ќе се осврнеме на некои од најактуелните напади што се изведуваат во периодот, со цел да бидете запознаени со актуелностите, а со самото тоа и подобро заштитени.

1. Напад преку посредник (man in the middle)

Еден од многу честите напади, од кој има големи финансиски последици, е нападот што се врши преку упад во компјутерските системи, пресретнување и измена на електронски пораки, доставување нови и измена на постојните фактури, вметнување нови банкарски инструкции за плаќање и сл.

Како пример за упад во комуникациите преку електронска пошта се случаите кога клиентите добиваат нови фактури од постојниот добавувач во кои инструкциите за плаќање се променети со оние во претходните фактури. Промената на инструкциите вообичаено се однесува на променета сметка/ИБАН во други банки во истата земја, во банки во други земји или, пак, има промена на називот на корисникот во странство.

Токму затоа, ве замолуваме да обрнете особено внимание на добиените инструкции за плаќање што може да бидат во самата фактура или како посебна инструкција и проверката за веродостојноста на инструкциите направете ја преку друг медиум различен од комуникацијата преку електронска пошта, односно преку телефонски разговор, СМС-порака или преку социјалните мрежи за комуникација.

Тоа се однесува и на инструкциите што му ги доставувате на вашиот купувач преку електронска пошта, за што препорачуваме, исто така, проверката на веродостојноста на инструкциите да ја направите преку друг медиум различен од комуникацијата преку електронска пошта.

2. Напад преку лажно претставување (spoofing attack or identity fraud)

Во последно време многу често се случува да добиете електронска порака што навидум изгледа како веродостојно известување од банката или од некоја друга институција што ви е добро позната и со стекната доверба кај вас. Но, доколку се задлабочите во пораката, може да забележите дека таа не е валидна, односно некои од параметрите не се вообичаени.
Неколку примери од тој облик се следните (ќе почнеме од наједноставните, кон покомплицираните):

- Не очекувате електронска порака со таа содржина, односно доколку немате сметка во банката, банката нема зошто да ви праќа каква било порака.

- Исто така, доколку не сте извршиле некоја трансакција, не е за очекување да добиете потврда дека е извршена некоја трансакција. Во претходните два примери, електронската порака содржи и прикачен документ (excel, word, pdf, zip, 7z…), кој содржи малициозен софтвер во него (вирус, тројански коњ...).

Во овие случаи, можно е регуларна порака од банката што веќе претходно е пратена до некој клиент да се користи како вектор за ширење на малициозниот софтвер. НЕ ОТВОРАЈТЕ ГО ОВОЈ ДОКУМЕНТ!!!

3. Напад преку фишинг (phishing attack)

Фишингот е добро осмислена измама чија крајна цел е прибирање чувствителни информации, најчесто дигитални белези за лична идентификација, како што се кориснички имиња и лозинки, PIN-ови за картички или PIN-ови за пристап до дигиталниот сертификат, при што измамникот се маскира сè со цел да изгледа на доверливиот ентитет во електронската комуникација со кој корисникот навикнал да работи.

- Електронската порака во која се бара да внесете ваши податоци, како што се: корисничка лозинка, PIN за вашата картичка, кодови за еднократна употреба или други лични податоци.

Независно дали лицето ве контактира по телефон, електронска пошта и дали се обидува да ви помогне во отстранувањето даден технички проблем за кој во моментот можеби сте побарале помош, доколку се случи погоре наведениот инцидент, веднаш прекинете ја комуникацијата со тоа лице и за настанот известете ја Службата за поддршка на Банката.

Се надеваме дека споделените информации ќе ви бидат од корист.

Важни се луѓето.

Срдечен поздрав,
ХАЛКБАНКА АД Скопје

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња