Општо

Општo

Еко кредитот е наменет за физички лица кои сакаат да ја зголемат енергерската ефикасност на својот дом со користење на обновливи извори на енергија и набавка на подобра термичка излолација на домот.

На овој начин тие ќе ја намалат потрошувачката на енергија и придружните трошоци, а во исто време и ќе придонесат за зачувување на животната средина
Со ХалкБанк АД, Вие имате партнер кој посветено работи кон поголема енергетска ефикасност и подобра животна средина.

Услови за кредитирање

Услови за кредитирање

 • Износ: до 500 ЕУР до 100.000 ЕУР
 • Максимален рок: до 240 месеци
 • Грејс период: до 6 месеци
 • Каматна стапка:  5.5% + 6 месечен Еурибор , годишна стапка на вкупни трошоци  (СВТ 5.84%).
 • Провизија за обработка на кредитот: 1.50% од износот на кредитот.
 • Трошоци за кредитот: 350,00 МКД  проверка во МКБ (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), 150,00 мкд апликација за кредит, меничен бланкет, задолжителна нотарска заверка на меница по одлука на КО
 • Кредитна способност: 1/2 од вкупните месечни примања со можност на кокредитобарател.
 • Обезбедување:
  • До 10.000 ЕУР меница и менична изјава
  • Над 10.000 ЕУР хипотека на недвижен имот во вредност од 1:1,5

Прашања

Често поставувани прашања

За што може да го користам овој вид на производ?

Почитувани, доколку планирате реновирање во Вашиот дом со што би ја зголемиле енергетската ефикасност, би ги намалеиле трошоците за електрична енергија, Ви го нудиме овој производ со одлична каматна стапка. Еко кредитот опфаќа подобрување на изолација/поставување на фасада, замена на врати и прозорци, замена на стари котли и грејни тела, инсталирање на енергетски ефикасно осветлување, инсталирање на соларни системи за греење на вода, замена на стара климатизација, изградба на системи за централно греење. За подетална информации може да ја видите следнава брошура.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.