Услови за кредит

Корисници

 • Правни лица

Целна група

 • Кредитната линија е наменета за правни лица со трговско финансиски трансакции (увоз- извоз на трговска стока)

Намена на кредитот

 • Обртни средства во согласност со кредитната линија

Износ на кредитот

 • мин 50.000 ЕУР

Валута на кредитот

 • ЕУР - девизен кредит

Начин на отплата

 • Еднократна отплата на кредитот 

Каматна стапка

 • Во зависност од рокот на отплата на кредитот
Рок на важење на кредитот  3 месеци   6 месеци   12 месеци 
Каматна стапка  3,6% годишно    3,8% годишно    4,2% годишно   

 

Надомест за обработка

 • 0,15% од износот на кредитот, мин. 6.100,00 МКД, еднократно, однапред

Рок на отплата

 • До 12 месеци

Надомест за предвремена отплата на кредитот

 • 0,5% од остаток на кредит

Обезбедување

 • Согласно Кредитна политика на Банката, зависно од износот на кредитот

Прочитај повеќе

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.