SME/Corporate

Најчесто поставувани прашања

Кои се условите за да се учествува во наградната игра ‘’Скокни во ХАЛКВАНТУРА’’ ?

Услов за учество во наградната игра има секој корисник кој ќе направи вкупно 10 трансакции (збир од сите трансакции со  дебитни  и/или кредитни картички)  со било која од неговите Mastercard картички (Mastercard Debit, Mastercard Standard, Mastercard Contactless и Mastercard World)  и кој ќе биде корисник на уште минимум 2 производи/услуги од подолу наведените:

  • Плата/пензија
  • Дозволено пречекорување на трансакциска сметка
  • Кредитни
  • Депозити
  • Полиси за осигурување
  • Електронско банкарство
  • СМС инфо


Како може да се пријавам за учество во наградната игра  ‘’Скокни во ХАЛКВАНТУРА’’ ?

Клиентот кој е согласен да учествува во наградната игра треба да ги исполнува горенаведените услови и задолжително да пополни Изјава за согласност за учество во наградната игра.


Дали треба клиентот да се регистрира  со секоја Mastercard картичка на посебна изјава ?

Доколку клиентот има повеќе Mastercard картички доволно е да пријави една Mastercard картичка со еден псевдо број на изјавата


Дали клиентот ако направи 5 трансакции со Mastercard Debit Contactless и 6 со Mastercard World ќе има право на учество во наградната игра ‘’Скокни во ХАЛКВАНТУРА’’?

Клиентот треба да има  вкупно 10 трансакции (збир од трансакции со  дебитни  и/или кредитни картички)  со било која од неговите Mastercard картички (Mastercard Debit, Mastercard Standard, Mastercard Contactless и Mastercard World)


Кои се правилата за наградната игра ‘’Скокни во ХАЛКВАНТУРА’’ ?

Клиентот на следниот линк може да ги прочита правилата за наградната игра ‘’Скокни во ХАЛКВАНТУРА’’ 


До кога трае наградната игра ‘’Скокни во ХАЛКВАНТУРА’’ ?

Наградната игра ќе започне на 01.10.2018 и ќе трае до 31.12.2018 година.


Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.