Bonus poena

Befasi të reja në kuadër të Bonus programit të Halkbank AD Skopje!

Grumbulloni bonus pikë me kartelat kreditore të Halkbank në periudhat e paradefinuara në lloje të ndryshme të pikave të shitjes të shpallura nga ana e Bankës.

Pikët e grumbulluar i shfrytëzoni gjatë blerjeve të ardhshme në rrjetin e Pos terminaleve të Halkbank.

1 bonus pikë e barabartë me 1 denar.

Bonus programi vlen vetëm për kartelat kreditore të brendit Mastercard dhe Visa për persona fizikë.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.