Општи информации

Халкбанк АД Скопје нуди различни кредитни производи за население, наменети за вработените во јавна администрација, акционерски друштва и финансиски институции прилагодени на вашите потреби, со цел да се обезбедат помали оптоварувања, но со многу придобивки за клиентите.

Предности

За овој тип на клиенти Халкбанк АД Скопје нуди фиксна каматна стапка (годишно) за првата година со рок на отплата до 95 месеци. Овој тип на кредити може да се користи за вашите тековни потреби, а исто така и за рефинансирање на постоечки кредити од други банки.

Услови за кредит

 • Износ: до 900.000 МКД
 • Максимален рок: до 95 месеци 
 • Кредитна способност: согласно месечните примања
 • Камата: 7% номинална годишна каматна стапка фиксна за првата година, за остатокот на периодот на отплата променлива, која во моментот изнесува 8,90%, годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ 9,32%).
 • Провизија за обработка на кредитот: 2,00% еднократно при одобрување
 • Трошоци за кредитот:
  • 350,00 МКД  проверка во македонско кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања)
  • 150,00 МКД апликација за кредит
  • меничен бланкет и нотарска заверка на меница по одлука на К.О
 • Обезбедување: над 600.000 мкд еден жирант и нотарска заверка на меница

Често поставувани прашања

За што може да го користам кредитот?

Почитувани,  ненаменскиот потрошувачки кредит може да го користите за рефинансирање на сите постоечки кредити, кредитни картички како и дозволен минус на ТРС во другите банки. Доколку имате во план да реновирате во Вашиот дом со што би ја зголемиле енергетската ефикасност би можеле да Ви го понудиме нашиот ЕКО кредит.

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.