INFORMACIONE

Halkbank AD Skopje mundëson aprovimin e tejkalimit të lejuar (mbitërheqje) në llogarinë transakcionale për të gjithë klientët që janë në marrëdhënie të rregullt të punës në shumë maksimale deri në 3 rroga mujore dhe afat të vlefshmërisë deri në 12 muaj. Banka aprovon tejkalim të lejuar (mbitërheqje) në llogarinë transakcionale dhe për pensisonitët me shumë maksimale der 2 pensione dhe afat prej 12 muajve.

Përparësitë

  • Shumë maksimale der 3 rroga mujore për të punësuar në marrëdhënie të rregullt të punës.
  • Procedurë e thjeshtë dhe e shpejtë
  • Normë të volitshme të interesit

Kushtet

Shuma:

  • deri 3 rroga mujore
  • deri 2 pensione mujore për pensionistë

Afati i vlefshmërisë: deri 12 muaj

Norma e interesit:

  • 11,25% normë fikse të interesit
  • 10,00% normë fikse të interesit për anëtarë të SONK
  • 10,00% normë fikse të interesit për pensionistë

Shpenzimet për kredinë: o kambial mujor për shuma mbi 100.000,00 mkd

Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore

Kolaterali (Sigurimi): pa kambial për shuma deri në 100.000,00 mks

Pyetjet

Kush mund të shfrytëzojë tejkalim të lejuar (mbitërheqje) në llogarinë transakcionale?

Të gjithë klientët që janë në marrëdhënie të rregullt të punës/pensionistë me rrogë/pension në Halkbank AD Skopje.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.