27.01.2021

Известување

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека Халкбанк АД Скопје почнувајќи од 01.02.2021 направи измена во тарифата за надоместоци и услуги на Банката во делот на месечно одржување на трансакциона сметка за правни лица, се менуваат следните тарифни ставки и истите гласат:

  • за остварен месечен промет од 500.001 до 1.000.000 мкд Банката ќе наплаќа провизија од 600 мкд. месечно;
  • за остварен месечен промет над 1.000.000 мкд Банката ќе наплаќа провизија од 900 мкд. месечно;

Останатите тарифни ставки во платниот промет во земјата остануваат непроменети.

Со почит,
ХалкБанк АД Скопје

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.