Општо

Халкбанк АД Скопје нуди кредит за физички лица кои се во редовен работен однос. Кредитот можете да го користите за купување на стан, како долгорочен ненаменски кредит како и да целосно рефинансирање на вашите изложености во други банки по секаков основ. Исто така со овој тип на кредит може да го користите за ликвидирање на целата кредитната изложеност на друго лице од вашата фамилија. За подетални информации обратете се во наблиската филијала на Хипотекарниот кредит на ХалкБанк АД.

Предности

Кредитот кој го нуди ХалкБанк АД е со најниска каматна стапка, временскиот рок на отплата до 240 месеци, ниска стапка на вкупни трошоци на кредитот како и големи олеснувања во обезбедувањето.

Услови за кредит

 • Износ: до 100.000 ЕУР Максимален
 • Рок: до 240 месеци
 • Каматна стапка: варијабилна каматна стапка дефинирна како 7,6 фиксни процентни поени + 6 месечен Еурибор  (Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР е со негативна стапка,истиот се пресметува еднаков на  0% ).
 • Провизија за обработка на кредитот: 2% од износот
 • Трошоци за кредитот:
  • 350,00 МКД  проверка во македонско кредитно биро (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања)
  • 150,00 МКД апликација за кредит
  • меничен бланкет, нотарска трошоци по нотарска тарифа како и трошоци за проценка согласно тарифникот на банката.
 • Кредитна способност: 1/2 од вкупните месечни примања со можност на ко-кредитобарател.
 • Обезбедување: Хипотека на недвижен имот во вредност од 1:1,5, меница и менична изјава, можност за кокредитобарател.

Често поставувани прашања

Постои ли можност за кокредитобарател кај хипотекарниот кредит?

Има можност да  се вклучи кокредитобарател кој треба да биде  во редовен работен однос во ЈА, АД и финансиски институции како и во добра бонитетна приватна фирма која е прифатлива за Халк Банка АД Скопје.

Доколку немам имот на мое име како би можел да земам хипотекарен кредит?

Почитуван, доколку немате имот на Ваше име може да се остави други имот под хипотека со предходна согласност заверена на нотар од сопственикот на имот.

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.