Опис на кредитот

Еснаф кредитот од Халкбанк нуди поволни услови за Т.П, Микро и  Мали претпријатија кои сакаат да го прошират својот бизнис. Со Халкбанк вие имате партнер кој посветено работи за проширување на вашиот бизнис.

Карактеристики

  • Денарски кредит со каматна стапка од 7,5% и 8,2% зависно од периодот , променлива согласно со актите на банката;
  • Максимален износ до 300.000,00 МКД  вкупна изложеност во банката;
  • Провизија на обработка на кредитот  1,5%  од износот на кредитот, еднократно однапред;
  • Начин на враќање со еднакви месечни ануитети.

Услови за кредит

Намена: За основни и обртни средства.

Целна група: Т.П, Приватни Микро, Мали претпријатија според ЗТД (правни лица), со позитивни финансиски резултати во тековното работење.

Каматна група:

  • 7,5 % годишна каматна стапка  за период дo 48 месеци , променлива согласно со актите на банката.
  • 8,2 %  годишна каматна стапка  за период до 60 месеци ,  променлива согласно со актите на банката.

Биди информиран за

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

Штеди
За твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.