Përgjithësuar

HALKBANK si bartës i Qarkullimit Pagesor ka zhvilluar sistem të shpejtë, efikas dhe kualitativ për realizimin e qarkullimit pagesor, si njëra ndër funksionet kryesore në punët bankare, me çka klientëve të saj ju ofron shërbim në pajtim me kërkesat e tyre.

Pagesat tuaja mund ti realizoni në çdo degë në Republikën e Maqedonisë.

Nëse dëshironi të kurseni kohë dhe para, realizoni pagesat tuaja nëpërmjet e-banking-ut.

Paguani faturat e komunaljeve pa provizion në degë apo nëpërmjet e-banking-ut ose mundeni të nënshkruani Debitim direkt dhe Banka do ti paguaj faturat tuaja çdo muaj.

Nëse edhe më tej nuk keni llogari transakcionale, vizitoni degën më të afërt të Halkbank dhe bëhuni anëtar i familjes tonë.

Për më shumë informacione vizitoni degën tonë më të afërt ose na kontaktoni nëpërmjet

e-mail-it: platenpromet@halkbank.mk 

Përparësitë

  • Kurseni para dhe kohë dhe paguani nëpërmjet e-banking-ut në çdo kohë dhe nga kudo
  • Të gjithë pagesat mund ti kryeni nëpërmjet e-banking-ut
  • Paguani në Halkbank me provizione dhe kompenzime të volitshme
  • Halkbank ju ofron grumbullim të sigurt dhe shumë profesional të parave të gatshme nga hapësirat tuaja afariste

PLANI TERMINUES

për pranimin e instrumenteve pagesore

Pranim të instrumenteve pagesore në formë të letrës me datë vijuese nëpërmjet sporteleve të bankës
e hënë-e premte* e shtunë
KIBS 08:30 - 14:00 /
MIPS 08:30 - 16:00 /
Kliring intern 08:30 - 16:15** 09:00 - 12:30***
* me përjashtim të ditëve që shpallen si ditë jopune
** në degët ku orari i punës është prej orës 17:00, instrumentet pagesore për kliring intern pranohen deri ora 16:30
*** në degët ku orari i punës është prej ora 13:00, instrumentet pagesore për kliring intern pranohen deri ora 12:30

Pranim të instrumenteve pagesore me datë vijuese nëpërmjet sistemit për banking elektronik
e hënë-e premte* e shtunë
KIBS 08:30 - 14:20 /
MIPS 08:30 - 16:20 /
Kliring intern 08:30 - 17:00 08:30 - 13:00
* me përjashtim të ditëve që shpallen si ditë jopune

VËREJTJE:

  • Klientët janë të obliguar për ta respektuar planin terminues për pranimin e instrumenteve pagesore.
  • Instrumentet pagesore të dërguara nëpërmjet sistemit për banking elektronik me datë vijuese, të cilat nuk janë realizuar në pajtim me planin terminues, do të stornohen pas mbarimit të planit terminues.
  • Instrumentet pagesore të dërguara në bankë nëpërmjet sistemit për banking elektronik, me mënyrën KIBS dhe MIPS, të shtuneve ose në ditët kur sistemet pagesore për balansim të transakcioneve ndërmjet bankave nuk punojnë, do të realizohen ditën e parë të ardhshme të punës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.