Karakteristikat

KARAKTERISTIKAT

Me dëshirë për sigurimin e privilegjeve shtesë dhe beneficioneve për klientët e saj besnik, Halkbank AD Skopje lansoi produktin e ri DEPOZITA SMART PLUS.  

Klienti në momentin e afatizimit të depozitës duhet të shfrytëzojë 4 (katër) produkte të bankës që vijojnë:

  • pranues i rrogës /pensionit në Halkbank
  • kartelë kreditore
  • banking elektronik
  • sms info

Normat e interesit

NORMAT E INTERESIT

NORMA NOMINALE TË INTERESIT PREJ 01.03.2017

Normat e interesit për depozitë me arkëtim të interesit në ditën e maturimit

Normat vjetore të interesit
MKD EUR USD
3 muaj 0.60% 0.50% 0.45%
6 muaj 1.00% 0.60% 0.50%
12 muaj 1.70% 0.90% 0.70%
24 muaj 2.70% 1.40% 0.90%
36 muaj 3.20% 1.60% 1.10%

 

NORMA NOMINALE TË INTERESIT PREJ 01.03.2017

Normat e interesit për depozitë me arkëtim mujor të interesit

Normat vjetore të interesit
MKD EUR
12 muaj 1.60% 0.80%
24 muaj 2.60% 1.30%
36 muaj 3.10% 1.50%

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.