Bonus poena

Befasi të reja në kuadër të Bonus programit të Halkbank AD Skopje!

Grumbulloni bonus pikë me kartelat kreditore të Halkbank në periudhat e paradefinuara në lloje të ndryshme të pikave të shitjes të shpallura nga ana e Bankës.

Pikët e grumbulluar i shfrytëzoni gjatë blerjeve të ardhshme në rrjetin e Pos terminaleve të Halkbank.

1 bonus pikë e barabartë me 1 denar.

Bonus programi vlen vetëm për kartelat kreditore të brendit Mastercard dhe Visa për persona fizikë.

Bonus fushatë aktive: Grumbulloni bonus pikë në pikat e karburantit!

Lista e pikave të karburantit (.pdf dokument)

Me çdo transakcion të bërë me kartelë kreditore të Halkbank në pikat e karburantit ku Halkbank ka të vendosur POS terminale të saj, grumbulloni 5% bonus pikë!

Fushata fillon më 06.04.2018 (e premte) pas orës 16:00 dhe zgjat deri më 08.04.2018, dhe do të jetë aktive çdo fundjavë në muajin Prill të vitit 2018.

Shfrytëzoni kartelat kreditore të Halkbank, udhëtoni, mbushni karburant dhe grumbulloni bonus pikë në pikat e karburantit ku Halkbank ka POS terminale!

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.