Bonus poena

Befasi të reja në kuadër të Bonus programit të Halkbank AD Skopje!

Grumbulloni bonus pikë me kartelat kreditore të Halkbank në periudhat e paradefinuara në lloje të ndryshme të pikave të shitjes të shpallura nga ana e Bankës.

Pikët e grumbulluar i shfrytëzoni gjatë blerjeve të ardhshme në rrjetin e Pos terminaleve të Halkbank.

1 bonus pikë e barabartë me 1 denar.

Bonus programi vlen vetëm për kartelat kreditore të brendit Mastercard dhe Visa për persona fizikë.

Bonus fushatë aktive: Grumbulloni bonus pikë në pikat e karburantit!

Lista e pikave të karburantit (.pdf dokument)

Me çdo transakcion të bërë me kartelë kreditore të Halkbank në pikat e karburantit ku Halkbank ka të vendosur POS terminale të saj, grumbulloni 5% bonus pikë!

Fushata fillon më 06.04.2018 (e premte) pas orës 16:00, dhe do të jetë aktive çdo fundjavë në muajin Prill edhe muaji Maj të vitit 2018.

Shfrytëzoni kartelat kreditore të Halkbank, udhëtoni, mbushni karburant dhe grumbulloni bonus pikë në pikat e karburantit ku Halkbank ka POS terminale!

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.