Bonus poena

Befasi të reja në kuadër të Bonus programit të Halkbank AD Skopje!

Grumbulloni bonus pikë me kartelat kreditore të Halkbank në periudhat e paradefinuara në lloje të ndryshme të pikave të shitjes të shpallura nga ana e Bankës.

Pikët e grumbulluar i shfrytëzoni gjatë blerjeve të ardhshme në rrjetin e Pos terminaleve të Halkbank.

1 bonus pikë e barabartë me 1 denar.

Bonus programi vlen vetëm për kartelat kreditore të brendit Mastercard dhe Visa për persona fizikë.

Bonus fushatë aktive: Grumbulloni bonus pikë në pikat e karburantit!

Lista e pikave të karburantit (.pdf dokument)

Me çdo transakcion të realizuar me kartelë kreditore të Halkbank në pikat e karburantit ku Halkbank ka vendosur POS terminale, do të fitoni 5% bonus pikë!

Fushata fillon më 06.04.2018 (e premte) pas orës 16:00 dhe do të jetë aktive çdo fundjavë nga muaji prill deri në fund të muajit dhjetor të vitit 2018.

Shfrytëzoni kartelat kreditore të Halkbank, udhëtoni, mbushni karburant dhe grumbulloni bonus pikë në pikat e karburantit ku Halkbank ka të vendosur POS terminale!

Lista e barnatoreve (.pdf dokument)

Grumbulloni 5% bonus pikë nëpër barnatore me çdo transakcion të realizuar nga kartelat kreditore të Halkbank në POS terminalet e vendosur nga ana e Halkbank!

Fushata fillon më 01.09.2018 (e shtunë) pas orës 09:00 dhe do të jetë aktive çdo fundjavë (e premte, e shtunë dhe e diel) të muajit shtatot deri në fund të muajit dhjetor të vitit 2018.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.