Bankingu mobil për persona fizikë

Kyqja në aplikacion kryhet me emrin e njejtë të përdoruesit dhe fjalëkalim sikurse kyqja në servisin e-banking. Nëqoftëse nuk jeni shfrytëzues i bankingut elektronik të Halkbank për persona fizikë, mund të aplikoni në degën më të afërt.

Aplikacioni mundëson

  • kontroll në llogari
  • kontroll në kartelat pagesore
  • kontroll në kredi
  • listën e kursit
  • realizimin e pagesave duke shfrytëzuar urdhërpagesa PP30 dhe PP50 nga llogaria transakcionale e juaj
  • mundësi për krijimin e shablloneve personale për pagesa
  • punë këmbimi
  • lokalizim të bankomatëve dhe degëve më të afërta
  • ndryshim të fjalëkalimit
  • 24/7 kontakt telefonik me bankën

Aplikacioni mund të përdoret në tabletë dhe aparate mobile me sistem operativ iOS dhe Android. Mundeni falas ta shkarkoni nga App Store për aparate IOS ose nga Play Store për aparate Android.

  

Informohu për

Trego
Nevojën tënde!

Informohu për

KURSIM PËR FËMIJË

Kurse
për fëmijët tuaj

Shko në

E-BANKING

Bëj
Transakcione bankare nga kudo!

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.